Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 13. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O.G Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Auliková Miroslava -
Francouzová Markéta ..
Libichová Marie - - .. - Ga - - - -
Letochová Denisa -
Pátková Helena - - - - - - - - - -
Šroubková Dagmar .. Hr Ga - Le Hr - - - -
Vacková Dagmar - Au .. - Le ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Auliková Miroslava
0 odpadá MA O.G (MA) zrušeno
1 odpadá MA O.G (MA) zrušeno
2 supl. (Va) M K.G 22
3 změna SeF1 O.G (SeF1)+
4 změna SeF1 O.G (SeF1)+
Cabálková Darina
2 odpadá Aj O.G (1) zrušeno
Francouzová Markéta
1 přesun >> Ch K.G na 3. hod
3 přesun << Ch K.G 10 z 1. hod
Gábel David
2 supl. (Sb) Čj S.G 20
4 supl. (Li) Aj Q.G (2) 22
8 odpadá Tv O.G (Dív) zrušeno
9 odpadá Tv O.G (Dív) zrušeno
Hrubešová Helena
0 odpadá SvsP O.G (Psy) zrušeno
1 supl. (Sb) Nj M.G (1) 21
1 odpadá SvsP O.G (Psy) zrušeno
5 supl. (Sb) Nj X.G (1) 32
5 odpadá Zv O.G zrušeno
Libichová Marie
5. les., 3. les., 9. les., 4. les., 0. les., 7. les., 6. les., 8. les., 1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Letochová Denisa
4 změna Aj T.G (2) 33
4 spojeno (Sb) Aj T.G (1) 33
5 změna Aj T.G (1) 33
5 spojeno (Va) Aj T.G (2) 33
Pátková Helena
8. les., 7. les., 2. les., 9. les., 5. les., 1. les., 3. - 4. les., 6. les., 0. les.Obecný pedagogický dohled
Sýkora Martin
3 změna SeZ O.G (SeZ)+
4 změna SeZ O.G (SeZ)+
Závodská Magdalena
6 supl. (Li) Aj S.G (1) 24
6 odpadá Nj O.G (2) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
S.G
2 Čj 20 supluje Ga (Sb)
6 Aj 1 24 supluje (Li)
T.G
4 Aj 2 33 změna Le
4 Aj 1 33 spojí Le (Sb)
5 Aj 1 33 změna Le
5 Aj 2 33 spojí Le (Va)
K.G
1 Ch přesun >> na 13.6. 3. hod
2 M 22 supluje Au (Va)
3 Ch 10 přesun << Fz z 1. hod
3 Čj odpadá (Va)
Q.G
4 Aj 2 22 supluje Ga (Li)
X.G
5 Nj 1 32 supluje Hr (Sb)
M.G
0 Čj odpadá (Sb)
1 Nj 1 21 supluje Hr (Sb)
9 SeB2 SeBi odpadá (Fz)
O.G
0 MA MA odpadá (Au)
0 SvsP Psy odpadá (Hr)
1 MA MA odpadá (Au)
1 SvsP Psy odpadá (Hr)
2 Aj 1 odpadá (Ca)
2 Aj 2 odpadá (Li)
5 Zv odpadá (Hr)
6 Nj 1 odpadá (Va)
6 Nj 2 odpadá (Zá)
8 Tv Dív odpadá (Ga)
9 Tv Dív odpadá (Ga)
3. - 4. les., 2. les., 7. les., 6. les., 0. - 1. les., 5. les., 9. les., 8. les. Organizační důvody
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou