Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Friday 26. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Borkovcová Květuše
2 změna Čj O.G SamS
Veverka Jaroslav
0 změna Ikt O.G (Dív) SamS
6 změna Ikt O.G (Chl) SamS
Změny v rozvrzích tříd
O.G
0 Ikt Dív SamS změna Ve
2 Čj SamS změna Bo
6 Ikt Chl SamS změna Ve
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou