Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu čtvrtek 13. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Francouzová Markéta - - - -
Přenosil Michal .. ..
Sýkora Martin .. .. - Ba Ba - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babák Robert
3 spojeno (Sy PedD) Tv M.G (Chl) mTěl
4 spojeno (Sy PedD) Tv M.G (Chl) mTěl
Strašrybková Markéta
1 přesun << Aj Q.G (1) 36 z 2. hod
2 přesun >> Aj Q.G (1) na 1. hod
Sýkora Martin
0.-10. hod Obecný pedagogický dozor
Šroubková Dagmar
1 odpadá Čj Q.G (1) zrušeno
2 navíc Čj Q.G 20 za odpadlou
2 odpadá Čj Q.G (2) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
Q.G
1 Aj 1 36 přesun << St z 2. hod
1 Čj 1 odpadá (Sb)
2 Čj 20 navíc Sb
2 Čj 2 odpadá (Sb)
2 Aj 1 přesun >> na 13.12. 1. hod
M.G
3 Tv Chl mTěl spojí Ba (Sy)
4 Tv Chl mTěl spojí Ba (Sy)
O.G
0 SeZR SeZR odpadá (Sy)
1 SeZR SeZR odpadá (Sy)
6 Dě20 SeD2 odpadá (Pře)
7 Dě20 SeD2 odpadá (Pře)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou